Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4135. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1728/4, 1728/5, 1728/6, 1728/7, 1728/8, 1728/9, 1728/10, 1728/11, 1728/12, 1728/13, 1728/14, 1728/15 in 1728/16, vse k. o. 1028 Sedraž, stran 12420.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 8. seji dne 13. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1728/4, 1728/5, 1728/6, 1728/7, 1728/8, 1728/9, 1728/10, 1728/11, 1728/12, 1728/13, 1728/14, 1728/15 in 1728/16, vse k. o. 1028 Sedraž 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/4 (ID 7291364), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/5 (ID 7291366), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/6 (ID 7291368), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/7 (ID 7291360), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/8 (ID 7291361), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/9 (ID 7291362), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/10 (ID 7291358), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/11 (ID 7291359), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/12 (ID 7291356), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/13 (ID 7291357), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/14 (ID 7291354), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/15 (ID 7291355), do celote 1/1,
– katastrska občina 1028 Sedraž 1728/16 (ID 7291365), do celote 1/1.
2. člen 
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status javnega dobra.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-16/2021
Laško, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti