Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško, stran 12418.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 8. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško 
1. člen 
S tem Pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško (Uradni list RS, št. 28/21).
2. člen 
Besedilo druge alineje prvega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Občini Laško in v Občini Laško dejansko živijo,«
3. člen 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»3. člen 
Denarna pomoč družini socialno ogroženega učenca je namenjena izključno za:
– sofinanciranje kosila med šolskim letom,
– za sofinanciranje plačila šole v naravi in tabora.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2023
Laško, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti