Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4123. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd, stran 12416.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 40/12, 14/15, 55/17 in 18/21) in 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4 in 106/23) je Občinski svet Občine Dravograd na 10. redni seji 21. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd 
1. člen 
V Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo od 1. 1. 2024.
DNEVNI PROGRAMI:
– Oddelek prvega starostnega obdobja 
581,24 EUR
– Oddelek drugega starostnega obdobja in oddelek 3–4 leta 
428,66 EUR
– Kombinirani oddelek
471,39 EUR
POLDNEVNI PROGRAM:
– Heterogeni oddelek
507,89 EUR.
2. člen 
(1) Strošek živil za otroka je vključen v ceno programa in znaša 1,66 EUR na dan.
(2) V cenah dnevnih programov je zagotovljeno dnevno varstvo in vzgoja otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in kosilom. V ceni poldnevnega programa je zagotovljeno varstvo in vzgoja otroka za največ 6 ur z malico in kosilom.
3. člen 
(1) Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v mesecu juniju, juliju ali avgustu rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo stroške rezervacije. V koledarskem mesecu, ko je otrok v celoti odsoten plačajo 30 % z odločbo predpisane višine oskrbnine. To določilo ne velja za otroke, za katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.
(2) V primeru, da otroka starši izpišejo iz vrtca, stroškov rezervacije ne plačajo, pri vpisu za naslednje šolsko leto pa je otrok razporejen v enoto in oddelek, kjer so razpoložljiva prosta mesta.
(3) Stroškov rezervacije za enomesečno ali dvomesečno odsotnost julija in/ali avgusta ne plačajo starši za otroke, ki gredo s 1. septembrom v šolo. To določilo velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Dravograd in je otrok vključen v vrtec v občini. Za druge starše velja v soglasju z občino, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa.
4. člen 
(1) Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka, se staršem na osnovi predloženega zdravniškega potrdila stopenjsko obračuna plačilo na naslednji način:
– 70 % z odločbo predpisane višine oskrbnine najmanj 10 delovnih dni odsotnosti
– 50 % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 11 do vključno 20 delovnih dni odsotnosti
– 30 % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 21 delovnih dni ali več dni odsotnosti.
(2) Starši predložijo zdravniško potrdilo vrtcu za dneve odsotnosti otroka v preteklem mesecu najkasneje do 5. v naslednjem mesecu. V nasprotnem primeru se ugodnost iz tega člena staršem ne upošteva. To določilo velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Dravograd in je otrok vključen v vrtec v občini. Za druge starše velja v soglasju z občino, ki je po predpisih dolžna kriti del cene programa. To določilo ne velja za otroke, za katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.
5. člen 
Staršem se višina plačila cene programa zniža za 5 % od višine plačila, ki jo je z odločbo za posameznega otroka določil Center za socialno delo. To določilo velja za otroke, ki so občani Občine Dravograd in ki obiskujejo Vrtec Dravograd. To določilo ne velja za otroke, za katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.
6. člen 
(1) V primeru vključitve otroka med mesecem, morajo starši otroka vpisati praviloma 15 dni pred predvideno vključitvijo. Plačilo staršev se proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v mesecu.
(2) Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca, če starši otroka izpišejo iz vrtca praviloma 15 dni pred koncem tekočega meseca. V nasprotnem primeru izpis z naslednjim mesecem ni mogoč.
7. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 410-0025/2023
Dravograd, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Dravograd 
Anton Preksavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti