Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4120. Pravilnik o določitvi in uporabi grafične podobe Občine Dravograd za promocijske namene, stran 12414.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4 in 106/23) je Občinski svet Občine Dravograd na 10. seji dne 21. 12. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o določitvi in uporabi grafične podobe Občine Dravograd za promocijske namene 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa grafična podoba Občine Dravograd za promocijske namene (v nadaljevanju: grafična podoba), pogoji, načini in postopki za njeno uporabo.
2. člen 
Grafična podoba, ki jo ureja ta pravilnik, predstavlja del celostne grafične podobe Občine Dravograd (v nadaljevanju: občina), katera vključuje tudi uradne simbole občine. Uporablja se le za promocijske in turistične namene.
Grafično podobo lahko pod pogoji iz tega pravilnika uporabljajo vsi, ki želijo občino promovirati s svojimi produkti ali storitvami.
3. člen 
Občina je nosilec materialnih avtorskih pravic grafične podobe. Z njo bo upravljala in zagotavljala jasno prepoznavo območja občine v širšem prostoru.
4. člen 
Logotip, kot del grafične podobe po tem pravilniku, predstavlja občino predvsem za promocijo.
Logotip je sestavljen iz slikovnega znaka, besednega znaka in slogana.
Izhodišče slikovnega znaka izhaja iz osnovnih grafičnih elementov, krogov in linij. Glede na potrebe uporabe so dovoljene različne variante primarnega in sekundarnega izgleda v treh osnovnih barvah: modri, zlati in beli. Lahko ga uporabljamo s sloganom ali brez ter v pokončni in ležeči verziji.
Logotip se lahko uporablja tudi v črno-beli varianti.
Besedni znak z napisom »Dravograd« je v primarni črkovni vrsti »Jockey«.
Slogan občine je »povezani«. Slogan se izpiše pod napisom »Dravograd«, v obliki unikatne ročne pisave, lahko pa se uporablja v sekundarni črkovni vrsti.
V tujem jeziku se slogan smiselno uporabi v obliki ustrezne sopomenke.
5. člen 
Logotip ima naslednji primarni izgled:
Slika 1
Podrobnejše značilnosti logotipa izhajajo iz Priloge.
Ob uporabi logotipa na različnih tiskovinah, izdelkih in na spletu, se glede na potrebe logotip lahko prilagaja le s predhodnim pisnim dovoljenjem župana.
6. člen 
Logotip je stalnica nastajajoče celostne podobe turistične, športne in kulturne ponudbe občine. Uporaba logotipa na različnih tiskovinah, izdelkih, na spletu in ob izvajanju storitev je obvezna za Občino Dravograd ter vse nosilce turistične, športne in kulturne ponudbe ter vzgojno izobraževalne dejavnosti na območju občine, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd, s ciljem nastajanja skupne vizualne identitete in razpoznavnosti območja.
7. člen 
Kot razpoznavni element občine lahko logotip uporabljajo tudi vsi ostali nosilci turistične, športne in kulturne dejavnosti v občini in to predvsem na tiskovinah in drugih izdelkih ter ob izvajanju storitev, namenjenih lastni promociji in s tem tudi trženju ponudbe občine na način kot je predpisan s tem pravilnikom in ob predhodnem pisnem dovoljenju župana.
Uporaba grafične podobe je dovoljena v smislu dopolnitve prepoznavnosti izdelkov in ponudbe, vendar ne kot osnovna razpoznavnost izdelka, storitve oziroma ponudbe.
8. člen 
Na promocijskih materialih so ob uporabi logotipa lahko prisotni razpoznavni elementi slovenske in regijske turistične podobe.
9. člen 
Grafična podoba po tem pravilniku se prične uporabljati v enem mesecu od dneva uveljavitve tega pravilnika. Vsi obstoječi promocijski materiali se lahko uporabljajo do porabe zalog.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0017/2023
Dravograd, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Dravograd 
Anton Preksavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti