Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4101. Pravilnik o načinu spremljanja meril za določitev javne mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe na ravni statistične regije, stran 12306.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23) minister za solidarno prihodnost izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu spremljanja meril za določitev javne mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe na ravni statistične regije 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa način spremljanja meril za določitev mreže izvajalcev dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci DO) z nacionalnim programom.
2. člen 
(način spremljanja meril) 
(1) Merila iz drugega odstavka 7. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23; v nadaljnjem besedilu: zakon) se za potrebe določitve javne mreže izvajalcev DO spremljajo z analizo kazalnikov, določenih v tem členu, na ravni posamezne statistične regije.
(2) Za merilo skupnega števila prebivalcev in števila prebivalcev nad 65 in nad 80 let se uporablja skupno število prebivalcev in število prebivalcev po starostnih skupinah pod 65 let, od 65 do 80 let in nad 80 let.
(3) Za merilo ocene števila prebivalcev, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: DO) po starostnih skupinah prebivalcev pod 65 let, od 65 do 80 let in nad 80 let, se uporabljajo naslednji kazalniki:
1. število uporabnikov celodnevne DO v instituciji ter število kandidatov za sprejem v celodnevno DO v instituciji glede na kategorijo DO;
2. število uporabnikov dnevne DO pri izvajalcu DO ter število kandidatov za sprejem v dnevno DO pri izvajalcu DO glede na kategorijo DO;
3. število uporabnikov DO na domu ter število kandidatov za sprejem v DO na domu glede na kategorijo DO;
4. število uporabnikov oskrbovalca družinskega člana glede na kategorijo DO;
5. število prejemnikov denarnega prejemka glede na kategorijo DO;
6. število vlog za DO;
7. število uporabnikov socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu;
8. število uporabnikov storitev institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo, domovih za starejše ter posebnih socialnovarstvenih zavodih;
9. število prejemnikov denarnega nadomestila po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.
(4) Za merilo značaja naselij in gostote poselitve se uporabljajo naslednji kazalniki:
1. število prebivalcev na km2;
2. delež prebivalcev po posameznih tipih naselij glede na gostoto poselitve;
3. indeks staranja;
4. koeficient starostne odvisnosti;
5. izobrazbena struktura prebivalstva;
6. pričakovana življenjsko dobo v starosti 65 let ali več;
7. pričakovana leta zdravega življenja v starosti 65 let ali več;
8. delež prebivalcev nad 65 let s kroničnimi boleznimi;
9. naravni prirast na 1.000 prebivalcev;
10. stopnja prezgodnje umrljivosti;
11. delež umrlih (zaradi neoplazem, bolezni obtočil in nezgod);
12. delež vseh smrti zaradi alkoholu pripisljivih vzrokov;
13. količnik samomorilnosti;
14. koeficient razvitosti občin;
15. stopnja brezposelnosti;
16. indeks delovne migracije.
(5) Za merilo dostopnosti do različnih načinov opravljanja DO se uporabljajo naslednji kazalniki:
1. skupno število zasedenih posteljnih zmogljivosti za DO v instituciji in število razpoložljivih posteljnih zmogljivosti za DO v instituciji;
2. skupno število mest za DO v obliki dnevne DO pri izvajalcih DO in število razpoložljivih mest v obliki dnevne DO pri izvajalcih DO;
3. skupno število mest za DO na domu in število razpoložljivih mest za DO na domu;
4. število in struktura kadrov po spolu, starosti in stopnji ter smeri izobrazbe pri izvajalcih DO v javni mreži;
5. število in struktura dijakov ter študentov, ki se izobražujejo za skrbstvene poklice, in tistih, ki so dokončali izobrazbo v določenem letu.
3. člen 
(analiza stanja in objava rezultatov) 
(1) Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: IRSSV) vsaki dve leti za ministrstvo, pristojno za dolgotrajno oskrbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvede analizo kazalnikov iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka prejšnjega člena.
(2) IRSSV pred sprejetjem nacionalnega programa za naslednje obdobje izvede podrobnejšo analizo potreb prebivalstva po DO na ravni statističnih regij, ki predstavlja podlago za nacionalni program v skladu s prvim odstavkom 7. člena zakona.
(3) Ministrstvo analizo stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena objavi na svoji spletni strani.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-8/2023/16
Ljubljana, dne 22. decembra 2023
EVA 2023-2720-0021
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti