Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3706. Pravilnik o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike, stran 11331.

  
Na podlagi 9. točke 15. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 92/22 – uradno prečiščeno besedilo in 153/22) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike 
1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje, pod katerimi je kandidat za voznika oproščen opravljanja izpita iz prve pomoči kot dela izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE (v nadaljnjem besedilu: izpit iz prve pomoči).
2. člen 
Opravljanja izpita iz prve pomoči so oproščeni kandidati za voznika:
1. z zaključenim enovitim magistrskim študijskim programom medicine in dentalne medicine, kar dokazujejo s kopijo diplome,
2. z zaključenim visokošolskim študijskim programom za zdravstvene poklice, kar dokazujejo s kopijo diplome in predmetnikom, iz katerega je razvidno, da je njihov študij vključeval vsaj 40 ur izbranih vsebin prve pomoči in nujne medicinske pomoči iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali s potrdilom iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ki ga potrdi odgovorna oseba izobraževalne institucije s področja zdravstva, kjer je kandidat ta izpit uspešno opravil,
3. z uspešno opravljenim izpitom iz predmeta, ki pokriva področje izbranih vsebin prve pomoči in nujne medicinske pomoči v izobraževalni instituciji s področja zdravstva pod pogojem, da je izbranim vsebinam prve pomoči in nujne medicinske pomoči namenjenih vsaj 40 ur in so obravnavane vsaj minimalne vsebine iz Priloge 1 tega pravilnika, kar dokazujejo s potrdilom iz Priloge 2 tega pravilnika, ki ga potrdi odgovorna oseba izobraževalne institucije s področja zdravstva, kjer je kandidat ta izpit uspešno opravil,
4. z zaključenim srednješolskim poklicnim in strokovnim izobraževanjem za poklice s področja zdravstvene nege, kar dokazujejo s kopijo maturitetnega spričevala oziroma zaključnim izpitom, ali
5. z opravljenim enim od naslednjih programov usposabljanj:
– program temeljnega usposabljanja za člane in pripadnike enot za prvo pomoč za bolničarje prve pomoči, ki ga organizira Rdeči križ Slovenije, kar dokazujejo s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu,
– tečaj prve pomoči in nujne medicinske pomoči za prve posredovalce, kateremu soglasje je izdala delovna komisija za izobraževanje na zunajbolnišnični ravni ministrstva, pristojnega za zdravje, kar dokazujejo s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu,
– program usposabljanja reševalcev iz vode za nudenje prve pomoči, kar dokazujejo s potrdilom o uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti ali
– program usposabljanja za reševalca na smučišču, kar dokazujejo s potrdilom o uspešno opravljenem preizkusu znanja.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike (Uradni list RS, št. 26/17).
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-182/2023
Ljubljana, dne 15. novembra 2023
EVA 2023-2711-0099
Dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti