Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3408. Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021–2030), stran 9731.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEUOVE) in za izvrševanje petega odstavka 14. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr., 44/22 in 158/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021–2030) 
1. člen 
S tem odlokom se za obdobje 2021–2030 sprejmejo načrti za naslednja gozdnogospodarska in lovsko upravljavska območja:
1.
Gozdnogospodarsko območje Tolmin (št. načrta 01/21 z dne 18. 5. 2023);
2.
Gozdnogospodarsko območje Bled (št. načrta 02/21 z dne 18. 5. 2023);
3.
Gozdnogospodarsko območje Kranj (št. načrta 03/21 z dne 18. 5. 2023);
4.
Gozdnogospodarsko območje Ljubljana (št. načrta 04/21 z dne 18. 5. 2023);
5.
Gozdnogospodarsko območje Postojna (št. načrta 05/21 z dne 18. 5. 2023);
6.
Gozdnogospodarsko območje Kočevje (št. načrta 06/21 z dne 18. 5. 2023);
7.
Gozdnogospodarsko območje Novo mesto (št. načrta 07/21 z dne 18. 5. 2023);
8.
Gozdnogospodarsko območje Brežice (št. načrta 08/21 z dne 18. 5. 2023);
9.
Gozdnogospodarsko območje Celje (št. načrta 09/21 z dne 18. 5. 2023);
10.
Gozdnogospodarsko območje Nazarje (št. načrta 10/21 z dne 18. 5. 2023);
11.
Gozdnogospodarsko območje Slovenj Gradec (št. načrta 11/21 z dne 18. 5. 2023);
12.
Gozdnogospodarsko območje Maribor (št. načrta 12/21 z dne 18. 5. 2023);
13.
Gozdnogospodarsko območje Murska Sobota (št. načrta 13/21 z dne 18. 5. 2023);
14.
Kraško gozdnogospodarsko območje (št. načrta 14/21 z dne 18. 5. 2023);
15.
Novomeško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
16.
Gorenjsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
17.
Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
18.
Notranjsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
19.
Primorsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
20.
Pohorsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
21.
Posavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
22.
Pomursko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
23.
Savinjsko-Kozjansko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
24.
Slovensko goriško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
25.
Triglavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
26.
Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
27.
Zasavsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
28.
Kamniško-Savinjsko lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023);
29.
Ptujsko-Ormoško lovsko upravljavsko območje (načrt z dne 18. 5. 2023).
2. člen 
(1) Načrti iz prejšnjega člena so javno dostopni na pristojnih območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V digitalni obliki so dostopni na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije.
(2) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vse svoje originalne izvode načrtov iz prejšnjega člena po prenehanju njihove veljavnosti izroči Arhivu Republike Slovenije kot arhivsko gradivo.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-353/2023
Ljubljana, dne 16. novembra 2023
EVA 2023-2330-0089
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost