Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3393. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče, stran 9710.

  
Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 23. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče 
1. člen 
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na parcele št. 567/22, 567/23, 567/24, 567/26, 982/32, 982/34 in del 982/54, vse v katastrski občini 1756 Črnuče (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
(2) Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče (Uradni list RS, št. 64/09 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN) in se nahaja v prostorski enoti P1.
(3) Območje lokacijske preveritve se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22) nahaja v enoti urejanja prostora ČR-424 s podrobnejšo namensko rabo SScv – pretežno večstanovanjske površine.
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev:
a) iz 7., 9., 11., 12. in 19. člena v zvezi s 24. členom OPPN, ki določajo, da je treba v prostorski enoti P1 v stavbi A1 oziroma stavbi A2 urediti vrtec, vključno z ureditvijo najmanj 1800 m2 zunanjih površin za igro otrok za potrebe vrtca, in sicer tako, da se del stavbe A1 oziroma stavbe A2 namesto vrtca lahko nameni za ureditev oskrbovanih stanovanj, zunanje površine za igro otrok pa se v površini najmanj 900 m2 uredijo kot zunanje površine oskrbovanih stanovanj, v preostalem delupa kot zunanje površine soseske;
b) pod točko »5. Kapacitete območja« v 13. členu OPPN, ki določa, da je za vrtec treba zagotoviti 850 m2 bruto tlorisnih površin, in sicer tako, da je, če se namesto vrtca gradijo oskrbovana stanovanja v skladu s prejšnjim odstavkom, treba za oskrbovana stanovanja zagotoviti najmanj 850 m2 bruto tlorisnih površin;
c) pod točko »5. Kapacitete območja« v 13. členu OPPN, ki določa, da je v prostorski enoti P1 največje dopustno število stanovanjskih enot 250 in da mora biti od tega najmanj 27 oskrbovanih stanovanj, in sicer tako, da se največje dopustno število stanovanjskih enot in najmanjše število zahtevanih oskrbovanih stanovanj povečata za število oskrbovanih stanovanj, ki jih je glede na pogoje za gradnjo oskrbovanih stanovanj, določene v veljavnih predpisih, možno urediti na bruto tlorisni površini v skladu s prejšnjim odstavkom.
3. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3120
Št. 35023-7/2022-66
Ljubljana, dne 23. oktobra 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti