Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3390. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Litija, stran 9708.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je župan Občine Litija sprejel
S K L E P 
o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Litija 
1. člen 
S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve za celotno območje Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11, 63/18), v nadaljevanju: OPN Litija), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora prostorskega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki v izjavi potrdita, da so izpolnjene zahteve iz 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom.
4. člen 
(objava osnutka gradiva in vključevanje javnosti) 
Ministrstvo pred objavo gradiv v sedmih dneh preveri, ali so ta pripravljena v tehnično ustrezni obliki in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta. Občina osnutek tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na strani Prostorski informacijski sistem občin. Vpogled v gradivo bo mogoč tudi na sedežu Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Javnosti bo v roku vsaj 15 dni od objave omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe bo v navedenem roku možno podati pisno po pošti, po e-pošti na naslov obcina.litija@litija.si ali v času uradnih ur na sedežu Občine Litija. Natančnejši roki in način oddajanja pripomb se objavijo na občinski spletni strani.
5. člen 
(sprejem) 
Občina na podlagi pripomb javnosti ter skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN, ter ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom ter ga skladno z določili ZUreP-3 objavi v uradnem glasilu občine in v prostorskem informacijskem sistemu.
6. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-9/2023-06
Litija, dne 6. novembra 2023
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost