Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

3355. Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, stran 9631.

  
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje zadeve izdaja
O D R E D B O 
o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odredba določa program strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih.
2. člen 
(program) 
(1) Program strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih je določen v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Program strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih velja tudi kot obdobni program strokovnega izpopolnjevanja.
3. člen 
(sprememba učnega gradiva) 
Nosilci javnega pooblastila za izvajanje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja ob vsakokratni spremembi učnega gradiva za izvedbo strokovnega izpopolnjevanja v skladu s programom iz te odredbe pošljejo učno gradivo ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(učno gradivo) 
Nosilci javnega pooblastila za izvajanje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja najmanj 15 dni pred prvo izvedbo strokovnega izpopolnjevanja v skladu s to odredbo pošljejo učno gradivo za izvedbo strokovnega izpopolnjevanja v skladu s programom iz te odredbe ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.
5. člen 
(dokončanje začetih strokovnih izpopolnjevanj) 
Strokovna izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih, začeta pred uveljavitvijo te odredbe, se končajo v skladu z Odredbo o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih (Uradni list RS, št. 81/11).
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih (Uradni list RS, št. 81/11).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-194/2023/25
Ljubljana, dne 13. novembra 2023
EVA 2023-1711-0016
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost