Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023

Kazalo

2776. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 8313.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah:
– parcelna številka 2272/44 k.o. 1708 Golo (ID 7340071)
– parcelna številka 1487/28 k.o. 1699 Dobravica (ID 6454487)
– parcelna številka 1486/2 k.o. 1699 Dobravica (ID 4895554)
– parcelna številka 1482 k.o. 1699 Dobravica (ID 2544910).
2. člen 
Navedene nepremičnine iz 1. točke tega sklepa izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0058/2019-160
Ig, dne 21. septembra 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti