Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023

Kazalo

2775. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2023, stran 8313.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2023 
1. člen 
S tem sklepom se ukine statusa javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 2797/20 k.o. 1700 Ig (ID 2671113)
– parcelna številka 2797/21 k.o. 1700 Ig (ID 4349793)
– parcelna številka 2797/22 k.o. 1700 Ig (ID 4517506).
2. člen 
Navedene nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična številka 5874769, v deležu 1/1.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0017/2022-159
Ig, dne 21. septembra 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti