Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023

Kazalo

2763. Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov, obveznih dokazilih in rokih izplačil za povračilo sredstev solidarnostne pomoči, stran 8283.

  
Na podlagi drugega odstavka 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za solidarno prihodnost izdaja
N A V O D I L O 
o določitvi načina vložitve zahtevkov, obveznih dokazilih in rokih izplačil za povračilo sredstev solidarnostne pomoči 
1. člen 
S tem navodilom se določajo način vložitve zahtevkov, obvezna dokazila k zahtevkom in roki izplačil za povračilo sredstev solidarnostne pomoči v primeru poplav in plazov (v nadaljnjem besedilu: solidarnostna pomoč) izvajalcem, ki v javni mreži opravljajo institucionalno varstvo in storitev pomoči družini na domu v skladu s predpisi s področja socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
2. člen 
(1) Izvajalec zahtevek za povračilo sredstev solidarnostne pomoči (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) v obliki, kot velja za e-račun, vloži na ministrstvo, pristojno za institucionalno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), prek UJP-net v elektronski obliki.
(2) Izvajalec na zahtevku prikaže skupno višino izplačanih sredstev solidarnostne pomoči zaposlenim.
(3) Izvajalec zahtevku priloži obrazec »Priloga k zahtevku za povračilo sredstev solidarnostne pomoči«, ki je kot Priloga sestavni del tega navodila in ki je popoln, če vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. izvajalca (naziv, naslov, davčna številka, matična številka, odgovorna oseba, elektronski naslov, telefonska številka in transakcijski račun),
2. ime in priimek delavca, ki je prejel solidarnostno pomoč,
3. številka in datum sklepa o upravičenosti delavca do solidarnostne pomoči,
4. številka in datum morebitne zahteve reprezentativnega sindikata za izplačilo višje solidarnostne pomoči delavcu,
5. višina in datum izplačane solidarnostne pomoči delavcu,
6. skupno število delavcev, zaposlenih pri izvajalcu, ki so prejeli solidarnostno pomoč,
7. skupni znesek izplačane solidarnostne pomoči za vse delavce izvajalca.
(4) Izvajalec zahtevek vloži na ministrstvo do 20. v mesecu za pretekli mesec. Zahtevek, ki ni posredovan ministrstvu do navedenega dne, se vključi v zahtevek za naslednji mesec.
(5) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
(6) Izvajalec posreduje ministrstvu zadnji zahtevek najpozneje do 29. februarja 2024. Zahtevek, prejet po navedenem datumu, se kot prepozen zavrže.
3. člen 
Za potrebe inšpekcijskega nadzora se dokumentacija, povezana z izplačilom solidarnostne pomoči, hrani najmanj pet let.
4. člen 
Za pravilnost vloženih zahtevkov je odgovoren izvajalec.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2023
Ljubljana, dne 18. septembra 2023
EVA 2023-2720-0009
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti