Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023

Kazalo

2762. Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih in rokih izplačil za kritje stroškov kriznih namestitev in nenujnih reševalnih prevozov v ali iz krizne namestitve, stran 8281.

  
Na podlagi osmega odstavka 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za solidarno prihodnost izdaja
N A V O D I L O 
o določitvi načina izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih in rokih izplačil za kritje stroškov kriznih namestitev in nenujnih reševalnih prevozov v ali iz krizne namestitve 
1. člen 
S tem navodilom se določajo način izstavitve zahtevkov, potrebna dokazila k zahtevkom in roki izplačil za kritje stroškov kriznih namestitev oseb in nenujnih reševalnih prevozov v ali iz krizne namestitve izvajalcem institucionalnega varstva, ki izvajajo krizne namestitve (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
2. člen 
(1) Izvajalec zahtevek za izplačilo za kritje stroškov kriznih namestitev in nenujnih reševalnih prevozov v ali iz krizne namestitve (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) v obliki, kot velja za e-račun, vloži na ministrstvu, pristojnem za institucionalno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), prek UJP-net v elektronski obliki.
(2) Izvajalec na zahtevku prikaže skupno višino stroška kriznih namestitev in morebitnih nenujnih reševalnih prevozov v ali iz krizne namestitve.
(3) Izvajalec zahtevku priloži obrazec »Priloga k zahtevku za povrnitev stroškov krizne namestitve«, ki je kot Priloga sestavni del tega navodila in ki je popoln, če vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. izvajalca (naziv, naslov, davčna številka, matična številka, odgovorna oseba, elektronski naslov, telefonska številka in transakcijski račun),
2. ime in priimek osebe, ki ji je bila zagotovljena krizna namestitev in nenujni reševalni prevoz,
3. kategorijo oskrbe, ki jo je oseba v času krizne namestitve prejela,
4. število dni trajanja krizne namestitve z datumom začetka in zaključka krizne namestitve,
5. znesek oskrbnine za krizno namestitev,
6. strošek morebitnega nenujnega reševalnega prevoza,
7. datum, številko in znesek računa za izvedbo morebitnega nenujnega reševalnega prevoza osebe, ki ga izvajalec priloži k zahtevku, in
8. skupni strošek krizne namestitve in morebitnega nenujnega reševalnega prevoza za osebo.
(4) Izvajalec zahtevek vloži na ministrstvo do 20. v mesecu za pretekli mesec. Zahtevek, ki ni posredovan ministrstvu do navedenega dne, se vključi v zahtevek za naslednji mesec.
(5) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
(6) Izvajalec posreduje ministrstvu zadnji zahtevek najpozneje do 29. februarja 2024. Zahtevek, prejet po navedenem datumu, se kot prepozen zavrže.
3. člen
Za potrebe inšpekcijskega nadzora se dokumentacija, povezana z izplačilom stroška kriznih namestitev in morebitnih nenujnih reševalnih prevozov v ali iz krizne namestitve, hrani najmanj pet let.
4. člen 
Za pravilnost vloženih zahtevkov je odgovoren izvajalec.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2023
Ljubljana, dne 18. septembra 2023
EVA 2023-2720-0008
Simon Maljevac 
minister 
za solidarno prihodnost 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti