Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2158. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, stran 6215.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena in za izvrševanje 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave 
1. člen 
V Uredbi o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 60/99, 1/04, 62/06 in 116/21) se v 16. členu prvi odstavek črta.
2. člen 
V 28. členu se v sedmem odstavku:
– na koncu druge alineje beseda »ter« nadomesti z vejico,
– na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in besedo »ter« in
– doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– uradniki Ministrstva za notranje zadeve v nazivu II. stopnje in višje, če opravljajo operativne vodstvene naloge na področju varnosti.«.
3. člen 
V 30. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 28. člena te uredbe lahko dovoli uporabo službenega avtomobila ob njegovi prisotnosti ožjemu družinskemu članu ali izjemoma tretji osebi, za kar upravičenec prevzema odškodninsko odgovornost.«.
V šestem odstavku se beseda »šestega« nadomesti z besedo »sedmega«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2023
Ljubljana, dne 22. junija 2023
EVA 2023-1511-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti