Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2151. Sklep o določitvi parkirnine na turističnih parkiriščih, stran 6201.

  
Na podlagi 3. člena Odloka o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 32/14, 44/19, 90/20) je Občinski svet Občine Tolmin na 7. seji dne 20. junija 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi parkirnine na turističnih parkiriščih 
1. Na območju Občine Tolmin se v času turistične sezone plačuje parkirnina na naslednjih parkiriščih:
– na parkirišču na Slapu ob Idrijci, urejenem na zemljiščih s parc. št. 551/13 in 10/6, obe k.o. 2257 Slap,
– na parkirišču v Bači pri Modreju, urejenem na zemljišču s parc. št. 1192/11 k.o. 2246 Most na Soči,
– na parkirišču pri Modreju, urejenem na zemljiščih s parc. št. 1176/24, 90/1, 90/5, 134/2, 138/3, 132/3 in 132/4, vse k.o. 2246 Most na Soči
(v nadaljnjem besedilu: parkirišča).
Parkirišča so opremljena z ustrezno prometno signalizacijo, parkirišče pri Modreju tudi s parkomatom.
2. Na parkiriščih se parkirnina plačuje v posameznem koledarskem letu v obdobju od vključno 1. 4. do 30. 9., za parkiranje med 8.00 in 20.00, pri čemer se parkirnina v času od 1. 4. do 30. 6. in od 1. 9. do 30. 9. plačuje ob sobotah, nedeljah in praznikih, v času od 1. 7. do 31. 8. pa vse dni v tednu. Izven navedenega obdobja v posameznem koledarskem letu je parkiranje na parkirišču brezplačno.
Način in dovoljeni čas parkiranja, plačilo parkirnine in njena višina izhajajo iz prometne signalizacije oziroma obvestila na parkomatu, v kolikor je na parkirišču parkomat.
3. Parkirnina znaša 1,20 EUR za vsako uro parkiranja oziroma največ 6,00 EUR dnevno.
Uporabnik mora parkirnino poravnati ob prihodu na posamezno parkirišče, in sicer elektronsko z mobilnim telefonom z uporabo aplikacije ali s poslanim sms sporočilom oziroma na parkomatu, v kolikor je na parkirišču parkomat. Parkirnino poravna za predvideni čas parkiranja, ki ga lahko sproti podaljšuje.
Dokazilo o plačilu parkirnine predstavlja vpis registracije vozila v nadzorno ploščo upravljavca parkirišča, ki se samodejno izvede ob plačilu parkirnine oziroma parkirni listek iz parkomata, v kolikor je na parkirišču parkomat. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
4. Občani Občine Tolmin lahko za svoje vozilo pridobijo sezonsko parkirno dovolilnico za časovno neomejeno parkiranje na vseh parkiriščih iz 1. točke tega sklepa. Parkirno dovolilnico izda Javni zavod za turizem Dolina Soče na podlagi vloge, predloženega potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje) in dokazila o bivališču (osebni dokument, potrdilo o začasnem bivališču).
Nadomestilo za pridobitev sezonske parkirne dovolilnice znaša 18,00 EUR.
5. Uporabniki parkirišč lahko za svoje vozilo pridobijo tedensko parkirno dovolilnico za časovno neomejeno parkiranje na vseh parkiriščih iz 1. točke tega sklepa. Parkirno dovolilnico izda Javni zavod za turizem Dolina Soče na podlagi vloge in predloženega potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje).
Nadomestilo za pridobitev tedenske parkirne dovolilnice znaša 16,00 EUR.
6. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
Parkirne dovolilnice so neprenosljive. Prepovedana je vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev. Z globo 100,00 eurov se za prekršek kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju s tem določilom.
7. Na delu parkirišča pri Modreju, na zemljišču s parc. št. 132/4 k.o. 2246 Most na Soči, je dovoljeno časovno neomejeno parkiranje članom Kajak kluba Soške elektrarne, ki dovolilnice pridobijo pri Kajak klubu Soške elektrarne.
8. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. julijem 2023.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 007-0005/2019, ki je urejal parkiranje na parkirišču v Modreju in ga je Občinski svet Občine Tolmin sprejel na 22. seji, dne 22. 6. 2021.
Št. 007-0003/2023
Tolmin, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti