Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2150. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, stran 6201.

  
Na podlagi 2. člena Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države – ZZNŠPP (Uradni list RS, št. 105/22), 3. in 8. člena Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 7. seji dne 20. junija 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin 
1. člen 
Besedilo 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin (Uradno glasilo, št. 6/97, 8/97 in 7/99, Primorske novice Uradne objave, št. 54/01 in 25/08, Uradni list RS, št. 58/10, 38/13, 194/21 in 87/22) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki staršev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta.
(3) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in se jih voli iz skupin:
– vzgojno-varstvenih delavcev centralnega vrtca 3 člane,
– vzgojno-varstvenih delavcev enot vrtca 1 člana,
– upravno-administrativnih delavcev in tehničnih delavcev 1 člana.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2023
Tolmin, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti