Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna, stran 6174.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 6. redni seji dne 14. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna (Uradni list RS, št. 68/18 in 153/21) se v tretjem odstavku 2. člena spremeni tretja alineja tako, da se glasi:
»– enota Škratek, s sedežem na naslovu Nova vas 3, Postojna,«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»V okviru zavoda so organizirane naslednje strokovne službe:
– administrativno računovodska služba
– služba za vzdrževanje
– zdravstveno-higienska služba
– prehranska služba s kuhinjo
– pedagoško strokovna služba
– svetovalna služba.«.
2. člen 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja vzgojno delo po veljavnih programih za predšolske otroke in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami ima zavod v enoti Škratek, Nova vas 3, Postojna.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe prvega odstavka 1. člena in 2. člena tega odloka se pričnejo uporabljati s 1. septembrom 2023.
Št. 007-13/2018
Postojna, dne 14. junija 2023
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti