Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2127. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ČR-537, stran 6169.

  
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 134. člena ter 136. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 29. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora ČR-537 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na območje zemljišč s parc. št. 52/1 – del, 53/1 – del, 946/5 – del, 946/10 – del, 946/11, 946/12, 946/13, 946/14 – del, 948/3, 948/12, 948/17, 948/18, 948/19, 948/21, 948/22, 948/24, 948/30, 948/31, 948/32, 948/36, 948/38, 948/42, 948/43, 948/44, 948/45, 951/1, 952, 954, 955, 956/1 – del, 956/2 – del, 956/3, 956/4 – del, 957/4 – del, 958/4 – del, 959, 974/1, 974/151, 974/277, 974/556, 974/645, vse k. o. 1756 Črnuče, ki se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahajajo v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) ČR-537 s podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev:
– glede lokacije zasaditve dreves, določenih v prvem odstavku 34. člena OPN MOL ID, in sicer tako, da je najmanjše število dreves, določeno v preglednici 10 za območje IG, dopustno zasaditi na raščenem terenu tudi izven gradbene parcele, v regulacijski liniji pešpoti na severu območja EUP ČR-537, ter
– glede dopustne višine objektov, določenih za EUP ČR-537 z urbanističnimi pogoji v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezno enoto urejanja prostora« OPN MOL ID, in sicer tako, da je v pasu 60,00 m južno od načrtovane cestne povezave ob železnici dopustna višina objektov do 20,00 m.
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3242
Št. 35023-18/2022-63
Ljubljana, dne 29. maja 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti