Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2120. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023, stran 6161.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 44/22 – ZVO-2) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 7. redni seji dne 15. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023.
II. 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Ig.
1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– vodarino, ki znaša
Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/m3 (brez DDV)
vodarina
1,5678
1,5678
– omrežnino, ki znaša:
OMREŽNINA – VODA
FAKTOR OMREŽNINE
Potrjena cena EUR/mesec (brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/mesec (brez DDV)
DN ≤ 20
1
8,6491
8,6491
20 < DN < 40
3
25,9472
25,9472
40 ≤ DN < 50
10
86,4908
86,4908
50 ≤ DN < 65
15
129,7361
129,7361
65 ≤ DN < 80
30
259,4723
259,4723
80 ≤ DN < 100
50
432,4538
432,4538
100 ≤ DN < 150
100
864,9076
864,9076
150 ≤ DN
200
1.729,8151
1.729,8151
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene oskrbe s pitno vodo.
2. Cena odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode vključuje:
– ceno storitve, ki znaša:
Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/m3 (brez DDV)
Opravljanje storitev/cena storitve – KANALIZACIJA
0,3889
0,3889
– omrežnino, ki znaša:
OMREŽNINA – KANAL
FAKTOR OMREŽNINE
Potrjena cena EUR/mesec (brez DDV)
Zaračunana* cena EUR/mesec (brez DDV)
DN ≤ 20
1
9,0892
9,0892
20 < DN < 40
3
27,2676
27,2676
40 ≤ DN < 50
10
90,8921
90,8921
50 ≤ DN < 65
15
136,3382
136,3382
65 ≤ DN < 80
30
272,6764
272,6764
80 ≤ DN < 100
50
454,4606
454,4606
100 ≤ DN < 150
100
908,9213
908,9213
150 ≤ DN
200
1.817,8425
1.817,8425
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene odvajanja in čiščenja odpadne vode.
III. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig št. 3544-0007/2022 z dne, 9. 6. 2022 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 87/22.
Cenik storitev se objavi na spletni strani občine.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. julija 2023 dalje.
Št. 3544-0002/2023
Ig, dne 16. junija 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti