Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

2118. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 6160.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZJU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 3., 4., 19., 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji dne 15. junija 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
Cene programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane mesečno na otroka znašajo:
Dnevni program
Cena v EUR
Oddelek 1. starostnega obdobja 
605,63
Oddelek 2. starostnega obdobja 
463,53
Kombinirani oddelek 
500,44
2. člen 
Dnevni strošek živil za otroke, upoštevan v cenah programov predšolske vzgoje iz 1. člena, znaša 1,91 EUR na dan.
3. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane, št. 602-001/2023-003, z dne 24. 2. 2023 (Uradni list RS, št. 25/23).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. julijem 2023.
Št. 602-008/2023-5
Gorenja vas, dne 15. junija 2023
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti