Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023

Kazalo

2035. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, stran 5690.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) kot stranka na strani delodajalcev:
– Energetska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Marjan Eberlinc,
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Mitja C. Fabjan,
sklepata
A N E K S   Š T.   5 
h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17)
1. člen
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač oziroma izhodiščnih plač, določeni v Aneksu št. 4 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 159/22), se zvišajo za 4,2 % za obdobje od 1. 7. 2023 dalje.
(2) Prvi odstavek točke 1 Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17) se tako v obdobju od 1. 7. 2023 dalje glasi:
Najnižje mesečne osnovne plače oziroma izhodiščne plače za posamezne tarifne razrede v dejavnostih, ki jih zajema Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije, znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača oziroma izhodiščna plača (EUR)
I.
687,27
II.
824,72
III.
907,20
IV.
1065,27
V.
1202,72
VI.
1457,01
VII.
1883,12
VIII.
2714,72
IX.
3092,72
2. člen 
V ostalem delu se Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije skupaj s Tarifno prilogo ne spreminja.
Ljubljana, dne 7. junija 2023
Predstavnik delojemalcev: 
 
Sindikat delavcev dejavnosti 
energetike Slovenije 
Mitja C. Fabjan 
predsednik
Predstavnik delodajalcev: 
 
Energetska zbornica Slovenije 
Marjan Eberlinc 
predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 12. 6. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-15/2005-34 o tem, da je Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 28/7.

AAA Zlata odličnost