Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023

Kazalo

2033. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 5690.

  
V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na 18. seji dne 30. 5. 2023 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na 7. korespondenčni seji, ki je trajala od 6. 6. 2023 do 9. 6. 2023 sprejela
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22 in 156/22) se spremeni prvi odstavek 57. člena, tako da se po novem glasi:
»Komisija za pritožbe študentov univerze odloča v skladu z določili tega statuta v postopkih uveljavljanja pravic študentov oziroma oseb brez statusa, ki opravljajo študijske obveznosti, kot pritožbeni organ, kadar je na prvi stopnji odločal senat članice, dekan članice ali rektor, razen če statut določa drugače.«
2. člen 
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 163/21 – popr., 202/21, 39/22, 49/22, 60/22, 135/22 in 156/22) se doda novi 57.a člen, ki se glasi:
»Komisija univerze za pritožbe kandidatov v prijavno-sprejemnih postopkih 
57.a člen 
Komisijo univerze za pritožbe kandidatov v prijavno-sprejemnih postopkih imenuje senat, predseduje pa ji prorektor, zadolžen za študijske zadeve.
Komisija odloča o pritožbah kandidatov v postopku priznavanja izobraževanja za vpis v dodiplomski ali enoviti magistrski študijski program. Rok za vložitev pritožbe je 8 dni od vročitve odločitve.
Komisija odloča tudi o pritožbah kandidatov za vpis v dodiplomski ali enoviti magistrski študijski program, ki v prijavno-sprejemnih postopkih niso bili sprejeti v želen študijski program. Rok za vložitev pritožbe je 15 dni od vročitve sklepa o rezultatu izbirnega postopka.
Odločitev komisije je dokončna.«
3. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Emil Erjavec 
predsednik UO UL 
Prof. dr. Gregor Majdič 
predsednik Senata UL 
Rektor UL

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti