Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1686. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Osilnica, stran 4909.

  
Na podlagi drugega odstavka 141. člena in 142. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-10) in 29. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr. ter 75/17 – spremembe in dopolnitve) je županja Občine Osilnica dne 10. 5. 2023 sprejela
S K L E P 
o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Osilnica 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve grafičnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 64/21; v nadaljevanju kot OPN), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v drugem odstavku 141. člena in v 142. členu.
(2) Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev OPN Osilnica in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
(3) Tehnična posodobitev se izvede za celotno območje Občine Osilnica.
2. člen 
(razlogi za pripravo tehnične posodobitve) 
S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela izvedbenega dela OPN Osilnica s katastrom nepremičnin.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljeni izvedbeni del OPN Osilnica izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki skupaj z občinskim urbanistom potrdita, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom ZUreP-3.
4. člen 
(postopek priprave in sprejema) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– objava sklepa 
maj 2023
– osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN
junij 2023
– obvestilo MNVP o tehnični ustreznosti gradiva
v roku 7 dni od prejema vloge
– javna objava
v trajanju 15 dni
– predlog tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN
september 2023
– obravnava in sprejem na občinskem svetu
oktober 2023
– objava v uradnem glasilu
oktober– november 2023
(2) Roki iz prvega odstavka tega člena so informativni in se lahko spremenijo.
5. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Z namenom vključevanja in sodelovanja javnosti Občina Osilnica v postopku priprave tehnične posodobitve osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela OPN Osilnica objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni strani občine https://osilnica.si
(2) Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku 15 dni od objave iz prejšnjega odstavka.
6. člen 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter velja z dnem objave.
(2) Ta sklep se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor, in na spletni strani Občine Osilnica, https://osilnica.si.
Št. 350-0005/2023
Osilnica, dne 10. maja 2023
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti