Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1685. Sklep o sprejemu Elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno, stran 4908.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 3. redni seji dne 13. 4. 2023 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno 
1. člen 
Občinski svet Občine Ljubno na predlog JP Komunala d.o.o. Mozirje, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Ljubno, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode in čiščenja komunalne odpadne vode ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.
2. člen 
Potrdi se cena omrežnine oskrbe s pitno vodo, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera v skladu s spodnjo tabelo.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Št. 
vodomera 
omrežnine 
Brez DDV 
DN ≤ 20 
11,8293 
20 ≤ DN < 40 
35,4879 
40 ≤ DN < 50 
10 
118,2929 
50 ≤ DN < 65 
15 
177,4394 
65 ≤ DN < 80 
30 
354,8787 
80 ≤ DN < 100 
50 
591,4646 
100 ≤ DN < 150 
100 
1182,9291 
150 ≤ DN 
200 
2365,8582 
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.
3. člen 
Potrdi se cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera v skladu s spodnjo tabelo.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Št. 
vodomera 
omrežnine 
Brez DDV 
DN ≤ 20 
5,7160 
20 ≤ DN < 40 
17,1480 
40 ≤ DN < 50 
10 
57,1601 
50 ≤ DN < 65 
15 
85,7402 
65 ≤ DN < 80 
30 
171,4803 
80 ≤ DN < 100 
50 
285,8005 
100 ≤ DN < 150 
100 
571,6011 
150 ≤ DN 
200 
1.143,2021 
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.
4. člen 
Potrdi se cena omrežnine storitev povezane z greznicami in MKČN, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera v skladu s spodnjo tabelo.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Št. 
vodomera 
omrežnine 
Brez DDV 
DN ≤ 20 
0,7126 
20 ≤ DN < 40 
2,1379 
40 ≤ DN < 50 
10 
7,1262 
50 ≤ DN < 65 
15 
10,6893 
65 ≤ DN < 80 
30 
21,3787 
80 ≤ DN < 100 
50 
35,6311 
100 ≤ DN < 150 
100 
71,2622 
150 ≤ DN 
200 
142,5245 
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.
5. člen 
Potrdi se cena izvajanja storitve javne službe oskrbe s pitno vodo v višini 0,8713 EUR/m3 prodane vode (brez DDV).
6. člen 
Potrdi se cena izvajanja storitve javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v višini 0,3868 EUR/m3 prodane vode (brez DDV).
7. člen 
Potrdi se cena izvajanja storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v višini 0,8235 EUR/m3 prodane vode (brez DDV).
8. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Ljubno, JP Komunala d.o.o. Mozirje, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. maja 2023 dalje.
Št. 354-31/2023-2
Ljubno, dne 13. aprila 2023
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina