Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1683. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred, stran 4907.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22 in 25/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Uredbe o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o spremembah Uredbe) izdajam
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v plačni razred 
1. Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda se uvrsti v 51. plačni razred.
2. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. Določitev plačnega razreda se uporablja od 1. 4. 2023.
O b r a z l o ž i t e v: 
Zaradi realizacije 2. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) je bila za delovna mesta javnih uslužbencev plačne skupine B sprejeta Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22).
Na podlagi petega odstavka 11. člena ZSPJS in 3. člena Uredbe župan Občine Lendava v skladu z Uredbo o spremembah Uredbe s tem sklepom uvršča delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda v 51. plačni razred s 1. 4. 2023.
Št. 602-0008/2023-2
Lendava, dne 4. maja 2023
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina