Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1676. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje v plačni razred, stran 4889.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22 in 25/23) se izdaja
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje v plačni razred 
1. Delovno mesto direktorja javnega zavoda Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje se s 1. 4. 2023 uvrsti v 52. plačni razred.
2. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-35/2023-2
Trebnje, dne 9. maja 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 
 
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 
 
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
mag. Franc Glušič 
 
Župan 
Občine Šentrupert 
Tomaž Ramovš 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina