Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1673. Odlok o spremembi Odloka o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin, stran 4884.

  
Na podlagi 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 25. aprila 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin 
1. člen 
V Odloku o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 50/18) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
Višina festivalske takse se za posamezen festival določi ob upoštevanju predvidenega števila obiskovalcev festivala v tekočem letu kot sledi:
1. do vključno 5.000 obiskovalcev 
500,00 eurov,
2. nad 5.000 do vključno 35.000 obiskovalcev
7.500,00 eurov.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018
Tolmin, dne 26. aprila 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti