Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin, stran 4883.

  
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06, 139/20) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 5. seji dne 25. aprila 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin 
1. člen 
(1) V 8. členu Odloka o taborjenju in kampiranju v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 105/21, v nadaljnjem besedilu odlok) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru postavitve tabora v sklopu javne prireditve, festivala, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem je za čas taborjenja dovoljena tudi postavitev premičnih bivalnih enot. Infrastrukturo, ki omogoča uporabo teh enot, je dolžan zagotoviti organizator, pri čemer mora vlogi za izdajo dovoljenja priložiti dokazilo o zagotovitvi infrastrukture za praznjenje posod z odpadno vodo iz premičnih bivalnih enot.«
(2) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
(1) Celotno dosedanje besedilo 10. člena odloka postane prvi odstavek navedenega člena.
(2) Za prvim odstavkom 10. člena odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Premične bivalne enote je dovoljeno postavljati tudi v primeru postavitve tabora v sklopu javne prireditve, festivala, množičnega zborovanja ali srečanja na prostem za čas taborjenja, skladno z določilom drugega odstavka 8. člena tega odloka.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2021
Tolmin, dne 26. aprila 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina