Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1664. Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 4859.

  
Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11), prve alineje prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 1730/22 z dne 9. 8. 2022) ter v skladu s 5. in 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 2. redni seji dne 4. maja 2023 soglasno sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
1. člen 
V Sklepu o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (št. SU-2d/2 z dne 10. 3. 2021, Uradni list RS, št. 51/21) se drugi odstavek 5. točke spremeni tako, da se glasi:
»Obračunsko obdobje teh storitev v primeru zabojnikov ter podzemnih in nadzemnih zabojnikov je od prvega dne do zadnjega dne v tekočem mesecu.«
2. člen 
Obdobje od 16. 5. 2023 do 30. 6. 2023 je prehodno obdobje, za katero se izvede en obračun storitev iz prejšnjega člena tega sklepa za celotno navedeno prehodno obdobje.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne 1. julija 2023.
Št. SU-2/4
Ljubljana, dne 4. maja 2023
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. 
Namestnik predsednika 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina