Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1663. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rožna dolina, stran 4859.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3) v zvezi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) ter prvim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rožna dolina 
1. 
Predmet 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Rožna dolina (Uradni list RS, št. 83/08).
2. 
Objava in začetek veljavnosti 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-28/2008-121
Ljubljana, dne 26. aprila 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 
Po pooblastilu 
Podžupan MOL 
Aleš Čerin 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina