Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1651. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Zarja v plačni razred, stran 4850.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US in 139/22), 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22 in 25/23) in Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) izdajam
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Zarja v plačni razred 
I. 
Delovno mesto ravnatelja Vrtca Zarja se za določitev osnovne plače uvrsti v 52. plačni razred.
II. 
Uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred iz prejšnje točke se izvede s 1. aprilom 2023.
III. 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja Vrtca Zarja v plačni razred (Uradni list RS, št. 6/18).
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-17/2017
Celje, dne 4. maja 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti