Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1634. Popravni sklep, stran 4842.

  
Številka:U-I-104/22-54
Datum:3. 5. 2023
  
Na podlagi prvega odstavka 70. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) izdajam
P O P R A V N I  S K L E P
Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-104/22 z dne 13. 4. 2023 se popravi tako, da se:
– v osmem stavku 136. točke obrazložitve sklepa za besedama »Vendar pa« doda beseda »je«,
– v prvem stavku 160. točke obrazložitve sklepa se za besedo »nacionalnih« doda beseda »ukrepov«,
– v zadnjem stavku 187. točke obrazložitve sklepa se pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »ravna v skladu s to določbo.«
O b r a z l o ž i t e v 
V osmem stavku 136. točke obrazložitve, prvem stavku 160. točke obrazložitve in zadnjem stavku 187. točke obrazložitve sklepa št. U-I-104/22 z dne 13. 4. 2023 je prišlo do očitne pomote pri redigiranju besedila. Pomote v odločbah in sklepih, ki so bili sprejeti na seji, popravi s sklepom predsednik Ustavnega sodišča (prvi odstavek 70. člena Poslovnika Ustavnega sodišča).
Dr. Matej Accetto 
predsednik 

AAA Zlata odličnost