Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1633. Popravni sklep Ustavnega sodišča, stran 4841.

  
Številka: Mp-3/22-20
U-I-349/18-11
Datum: 9. 5. 2023
Na podlagi prvega odstavka 70. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) izdajam
P O P R A V N I  S K L E P
Prvi odstavek 2. točke izreka dopolnilne odločbe in odločbe Ustavnega sodišča št. Mp-3/22, U-I-349/18 z dne 19. 4. 2023 se popravi tako, da se pravilno glasi:
»2. Pritožbi zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022 se ugodi, sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022 se odpravi in volitve člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa – se razveljavijo v delu, ki se nanaša na končno glasovanje.«
O b r a z l o ž i t e v 
Pri redigiranju besedila prvega odstavka 2. točke izreka dopolnilne odločbe in odločbe Ustavnega sodišča št. Mp-3/22, U-I-349/18 z dne 19. 4. 2023je prišlo do očitne pomote pri navajanju številke sklepa Državnega sveta z dne 12. 12. 2022. Namesto številke 020-09-2/2022/20 je bila navedena številka 020-09-2/20/2. Pomote v odločbah in sklepih, ki so bili sprejeti na seji, popravi s sklepom predsednik Ustavnega sodišča (prvi odstavek 70. člena Poslovnika Ustavnega sodišča).
Dr. Matej Accetto 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina