Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o označevanju bližine mejne črte, mejnih prehodov in njihovih območij, stran 4809.

  
Na podlagi osmega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 23. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 68/17, 47/19, 139/20, 161/21 in 29/22) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrico za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o označevanju bližine mejne črte, mejnih prehodov in njihovih območij 
1. člen 
V Pravilniku o označevanju bližine mejne črte, mejnih prehodov in njihovih območij (Uradni list RS, št. 116/07) se v 2. členu v prvem odstavku črta besedilo »na zunanji meji, kjer ni mejnega prehoda,«.
Četrti odstavek se črta.
2. člen 
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »na zunanjih mejah se na vstopu« nadomesti z besedilom »za zračni in morski promet se na vstopu na območje mejnega prehoda«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tabla iz prejšnjega odstavka se postavi pred vstopom na območje mejnega prehoda, tako da je vidna vsem, ki prihajajo v državo.«.
3. člen 
V 5. členu, v prvem odstavku se:
– v prvem stavku besedilo »in meddržavni« nadomesti z besedilom »zračni in morski« in
– v tretjem stavku črta besedilo »(MEDDRŽAVNI)«.
Drugi, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
Dosedanji tretji, osmi in deveti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
4. člen 
V 6. členu se za besedo »prehoda« doda besedilo »za zračni in morski promet«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2023
Ljubljana, dne 3. maja 2023
EVA 2023-1711-0002
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina