Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1624. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica, stran 4793.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15, 39/19 in 44/22 – ZVO-2) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »X: 140025,617, Y: 501686,642, Z: 372,37« nadomesti z besedilom »n: 140.511,362, e: 501.317,074, z: 372,37«.
V drugem odstavku se vrednost »398.000 m3/leto« nadomesti z vrednostjo »125.000 m3/leto«.
2. člen 
V 9. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poračun plačila za koncesijo za prejšnje leto organ iz petega odstavka prejšnjega člena izvede do 30. junija tekočega leta.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-194/2023
Ljubljana, dne 11. maja 2023
EVA 2023-2560-0005
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina