Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1357. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, stran 3925.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17, v nadaljevanju: ZBS-1) in upoštevaje Smernico Evropske centralne banke (EU) 2019/671 z dne 9. aprila 2019 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7), kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico Evropske centralne banke z dne 5. aprila 2023 o spremembi Smernice 2019/671 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2023/8) izdaja guverner
S K L E P 
o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov 
1. Ta sklep določa višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov:
– ki se vodijo pri Banki Slovenije na podlagi pogodb o vodenju računov v skladu z 61. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ali 12. členom ZBS-1;
– ki jih imata na računih pri Banki Slovenije sklad za reševanje bank, ki je vzpostavljen in katerega upravlja Banka Slovenije na podlagi 5. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17), in sklad za jamstvo vlog, ki je vzpostavljen in katerega upravlja Banka Slovenije na podlagi 4. člena Zakona o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16 in 17/22).
2. Obrestovanje sredstev javnih subjektov ureja tudi Smernica Evropske centralne banke (EU) 2019/671z dne 9. aprila 2019o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (prenovitev) (ECB/2019/7), kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico Evropske centralne banke z dne 5. aprila 2023 o spremembi Smernice 2019/671 o domačih poslih upravljanja sredstev in obveznosti s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2023/8) (v nadaljevanju: Smernica).
3. Banka Slovenije obrestuje vpogledna sredstva javnih subjektov iz 1. točke tega sklepa po obrestni meri za tekoči delovni dan posamezne valute oziroma po obrestni meri za pretekli delovni dan, če obrestna mera za tekoči dan ni na voljo:
– sredstva v eurih – v višini €STR minus 20 bazičnih točk;
– sredstva v tujih valutah – po tržni obrestni meri za nezavarovana posojila čez noč za posamezno valuto minus 20 bazičnih točk.
4. Če Banka Slovenije sprejme sredstva javnih subjektov iz 1. točke tega sklepa v vezavo, jih obrestuje:
– sredstva v eurih – po največ tržni obrestni meri za zavarovana posojila s primerljivo zapadlostjo (indeks STOXX EUR GC Pooling ali njemu enakovreden indeks) minus 20 bazičnih točk ali, če ta ni na voljo, po največ €STR minus 20 bazičnih točk.
– sredstva v tujih valutah – po največ tržni obrestni meri za zavarovana posojila s primerljivo zapadlostjo za posamezno valuto minus 20 bazičnih točk ali, če ta ni na voljo, po največ tržni obrestni meri za nezavarovana posojila čez noč za posamezno valuto minus 20 bazičnih točk.
5. Znesek obresti Banka Slovenije poplača z odobritvijo ali v skladu s Smernico z obremenitvijo računa javnega subjekta, odprtega pri Banki Slovenije.
6. Ta sklep začne veljati 1. maja 2023.
7. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov (Uradni list RS, št. 119/22).
Ljubljana, dne 19. aprila 2023
Boštjan Vasle 
guverner

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti