Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1337. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027, stran 3882.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 
1. člen 
V Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 (Uradni list RS, št. 15/22) se v 2. členu v četrtem odstavku v napovednem stavku kratica »NUT2« nadomesti s kratico »NUTS 2«.
2. člen 
V 3. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen na območju občin Gornji Grad, Hrastnik, Litija, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi, kjer intenzivnost pomoči ne sme presegati 40 %.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-164/2023
Ljubljana, dne 13. aprila 2023
EVA 2023-1630-0004
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost