Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1335. Uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stran 3881.

  
Na podlagi 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00, 17/04 in 43/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
(1) Ta uredba določa najvišjo dovoljeno ceno mesečne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za zavarovance dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot jih določa 62. in 62.b člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ), (v nadaljnjem besedilu: zavarovanci).
(2) Ta uredba velja za zavarovalnice, ki v Republiki Sloveniji izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v skladu z 61. in 62.b členom ZZVZZ (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice).
2. člen 
Najvišja dovoljena mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz prejšnjega člena znaša 35,67 eura.
3. člen 
(1) Zavarovalnice zaradi ukrepa iz te uredbe zavarovancem ne smejo prenehati izvajati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter odkloniti sprejema v dopolnilno zdravstveno zavarovanje in sklenitve pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju z novimi zavarovanci.
(2) Zavarovanci iz prejšnjega odstavka ne izgubijo pravice do menjave zavarovalnice.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2023.
Št. 00704-177/2023
Ljubljana, dne 14. aprila 2023
EVA 2023-2711-0085
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost