Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1311. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, stran 3853.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Sevnica je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 5. 4. 2023 sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica 
I. 
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je enaka potrjeni ceni, ker subvencije najemnine za uporabo javne infrastrukture ni:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena 
v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
8,4140
9,1289
20 < DN < 40
3
25,2420
27,3867
40 ≤ DN < 50
10
84,1400
91,2891
50 ≤ DN < 65
15
126,2100
136,9336
65 ≤ DN < 80
30
252,4200
273,8672
80 ≤ DN < 100
50
420,7000
456,4453
100 ≤ DN < 150
100
841,4000
912,8906
Cena izvajanja storitve (m3)
0,8133
0,8906
III. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 64,0 % najemnine za uporabo javne infrastrukture za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena 
v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
3,3520
3,6704
20 < DN < 40
3
10,0560
11,0113
40 ≤ DN < 50
10
33,5200
36,7044
50 ≤ DN < 65
15
50,2800
55,0566
65 ≤ DN < 80
30
100,5600
110,1132
80 ≤ DN < 100
50
167,6000
183,5220
100 ≤ DN < 150
100
335,2000
367,0440
Cena izvajanja storitve (m3)
0,4616
0,5055
IV. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 70,1 % najemnine za uporabo javne infrastrukture za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
0,7168
0,7849
20 < DN < 40
3
2,1504
2,3547
40 ≤ DN < 50
10
7,1680
7,8490
50 ≤ DN < 65
15
10,7520
11,7734
65 ≤ DN < 80
30
21,5040
23,5469
80 ≤ DN < 100
50
35,8400
39,2448
100 ≤ DN < 150
100
71,6800
78,4896
Cena izvajanja storitve (m3)
0,8605
0,9422
V. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske javne službe ravnanja z odpadki:
Ravnanje z odpadki
Cena v EUR na kg
Cena v EUR na kg z 9,5 % DDV
zbiranje komunalnih odpadkov – storitev
0,1903
0,2084
zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura
0,0062
0,0068
zbiranje bioloških odpadkov – storitev
0,0527
0,0577
obdelava komunalnih odpadkov – storitev
0,1505
0,1684
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija, cene storitev po tem sklepu pa se uporabljajo s 1. majem 2023.
Št. 3541-0007/2023
Sevnica, dne 6. aprila 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina