Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1310. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, stran 3852.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Sevnica je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 5. 4. 2023 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica 
I. 
Občinski svet Občine Sevnica je kot pristojni organ potrdil elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
II. 
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
III. 
Potrjena cena oskrbe s pitno vodo za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena 
v EUR
Potrjena cena 
v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
8,4140
9,2133
20 < DN < 40
3
25,2420
27,6400
40 ≤ DN < 50
10
84,1400
92,1333
50 ≤ DN < 65
15
126,2100
138,2000
65 ≤ DN < 80
30
252,4200
276,3999
80 ≤ DN < 100
50
420,7000
460,6665
100 ≤ DN < 150
100
841,4000
921,3330
Cena izvajanja storitve (m3)
0,8133
0,8906
IV. 
Potrjena cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
9,1001
9,9646
20 < DN < 40
3
27,3003
29,8938
40 ≤ DN < 50
10
91,0010
99,6461
50 ≤ DN < 65
15
136,5015
149,4691
65 ≤ DN < 80
30
273,0030
298,9383
80 ≤ DN < 100
50
455,0050
498,2305
100 ≤ DN < 150
100
910,0100
996,4610
Cena izvajanja storitve (m3)
0,4616
0,5055
V. 
Potrjena cena čiščenja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena 
v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
1,9903
2,1794
20 < DN < 40
3
5,9709
6,5381
40 ≤ DN < 50
10
19,9030
21,7938
50 ≤ DN < 65
15
29,8545
32,6907
65 ≤ DN < 80
30
59,7090
65,3814
80 ≤ DN < 100
50
99,5150
108,9689
100 ≤ DN < 150
100
199,0300
217,9379
Cena izvajanja storitve (m3)
0,8605
0,9422
VI. 
Potrjena cena ravnanja z odpadki:
Ravnanje z odpadki
Cena v EUR na kg
Cena v EUR na kg z 9,5 % DDV
zbiranje komunalnih odpadkov – storitev
0,1903
0,2084
zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura
0,0062
0,0068
zbiranje bioloških odpadkov – storitev
0,0527
0,0577
obdelava komunalnih odpadkov – storitev
0,1505
0,1648
VII. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev po tem sklepu pa se uporabljajo s 1. majem 2023.
Št. 3541-0007/2023
Sevnica, dne 6. aprila 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina