Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1309. Odlok o spremembi Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Sevnica, stran 3851.

  
Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o vodah (Uradni list SRS št. 38/81, 29/86 in 42/89 ter Uradni list RS, št. 15/91-I, 32/93 – ZGJS, 29/95 – ZPDF, 52/00 in 67/02 – ZV-1), 216. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 5. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Sevnica 
1. člen 
V drugi alineji 5. člena Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91) se preneha uporabljati 3. točka, ki se glasi:
»3. vodni vir vodovoda Kompolje-Šmarčna
a) vodnjak Kompolje«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0006/2021
Sevnica, dne 6. aprila 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti