Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica, stran 3851.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 – Odl. US, 36/08, 22/09 – Odl. US, 55/09 – Skl. US, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 – Odl. US, 47/10 – Odl. US, 20/11, 34/11 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 5. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica 
1. člen 
V četrtem odstavku 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica (Uradni list RS, št. 57/13 – UPB), se doda nova, sedma alinea, ki se glasi:
»v okviru enote Centralni vrtec deluje razvojni oddelek.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0008/2023
Sevnica, dne 6. aprila 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost