Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1223. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu, stran 3748.

  
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica je na podlagi prvega odstavka 129. člena ob uporabi drugega odstavka 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) na 4. redni seji dne 7. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu (Uradni list RS, št. 108/20).
Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 3140.
2. člen 
V 4. členu se za prvim odstavkom doda odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dopuščena razdelitev na dodatne gradbene parcele stavb za namen gradnje dvojčkov z lastnim vhodom iz pritličja. V ta namen se lahko razdeli gradbene parcele stavb št. 1, 2, 8, 9 in 12. Dopusti se tudi združitev dveh sosednjih gradbenih parcel stavb v eno.«.
Drugi odstavek postane tretji.
3. člen 
Za prvim odstavkom 9. člena se doda odstavek, ki se glasi:
»(2) Poleg parcelacije iz prejšnjega odstavka je na vsaki gradbeni parceli stavb št. 1, 2, 8, 9 in 12 dopuščena dodatna parcelna meja, ki naj poteka smiselno skladno s prikazano v grafičnem delu OPPN. V primeru združitve parcel na podlagi drugega odstavka 4. člena tega odloka se določi ena zemljiška parcela za združeno gradbeno parcelo stavbe.«.
Preostala odstavka se preštevilčita.
V zadnjem stavku drugega odstavka se pika nadomesti z besedilom »oziroma 300 m2, ko gre za gradnjo dvojčkov z lastnim vhodom iz pritličja.«.
4. člen 
V prvem odstavku 10. člena se doda stavek z besedilom »Namesto samostojnih hiš je na gradbenih parcelah stavb št. 1, 2, 8, 9 in 12 predvidena tudi možnost gradnje po dveh dvojčkov z lastnim vhodom iz pritličja.«.
5. člen 
V grafičnem delu se spremenijo risbe od 4 do 6.
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2022-20
Miren, dne 7. marca 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti