Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen, stran 3702.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 3. redni seji dne 29. 3. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen 
1. 
V Pravilniku o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 65/19) se v tretjem odstavku 4. člena za besedo podjetju doda vejica.
Na koncu prve alineje desetega odstavka se doda vejica.
2. 
V prvi alineji drugega odstavka 6. člena se za besedo »mesto« doda besedilo »za nedoločen čas«.
V četrti alineji drugega odstavka se besedilo »državno pomoč« nadomesti z besedilom »državne pomoči«.
V tretjem odstavku se besedilo »dodelitev pomoči« nadomesti z besedilom »zaposlitve«.
V drugi in tretji alineji šestega odstavka se besedilo »skladu z določbami 14. člena« nadomesti z besedilom »revalorizirani višini«.
3. 
V drugem odstavku 7. člena se na koncu prve alineje doda besedilo: »oziroma eno leto pred samozaposlitvijo (v primeru že izvedene samozaposlitve)«.
Na koncu druge alineje drugega odstavka, se pred vejico doda besedilo »v eni izmed organizacijskih oblik, določenih v razpisu«.
V drugi alineji tretjega odstavka se besedilo »na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (razen pri prvi zaposlitvi)« nadomesti z besedilom »v evidenci brezposelnih oseb (evidenca Zavoda RS za zaposlovanje) ali je bila prijavljena v tej evidenci en dan pred samozaposlitvijo (pogoja ni potrebno izpolnjevati, če gre za prvo zaposlitev osebe)«.
V šestem odstavku se besedilo »skladu z določbami 14. člena« nadomesti z besedilom »revalorizirani višini«.
4. 
V tretji alineji drugega odstavka 8. člena se besedilo »državno pomoč« nadomesti z besedilom »državne pomoči«.
Na koncu druge alineje tretjega odstavka se pred vejico doda besedo »let«,
Na koncu tretje alineje tretjega odstavka se pika spremeni v vejico, za njo pa doda besedilo »kar se dokazuje z odločbo, sklepom ali potrdilom pristojnega organa.«.
V drugi alineji četrtega odstavka se besedilo »na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (razen pri prvi zaposlitvi)« nadomesti z besedilom »v evidenci brezposelnih oseb (evidenca Zavoda RS za zaposlovanje) ali je bila prijavljena v tej evidenci en dan pred zaposlitvijo (pogoja ni potrebno izpolnjevati, če oseba prvič sklene delovno razmerje)«.
V drugi in tretji alineji šestega odstavka se besedilo »skladu z določbami 14. člena« nadomesti z besedilom »revalorizirani višini«.
5. 
V naslovu 9. člena se beseda »sredstev« nadomesti z besedo »pomoči«.
Doda se osmi odstavek, ki se glasi »(8) V kolikor je do izplačila pomoči upravičeno večje število upravičencev, kot je zagotovljenih sredstev, se višina izplačil vsem upravičencem sorazmerno zniža.«.
6. 
V četrti alineji drugega odstavka 10. člena se beseda »sredstev« nadomesti z besedo »pomoči«.
V četrtem odstavku se beseda »niti« nadomesti z besedo »biti«.
7. 
V prvem odstavku 14. člena se beseda »sredstev« nadomesti z besedo »pomoči«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru, da se ugotovi, da:
– prejeta pomoč ni bila porabljena za namen, za katerega je bila dodeljena, ali
– je bila prejeta pomoč dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali
– je prejemnik pomoči kršil druga določila pogodbe,
mora prejemnik pomoči, če v določbah pravilnika ni določeno drugače, vrniti pomoč v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega izgubi tudi pravico do pridobitve drugih pomoči po tem pravilniku za naslednja tri leta.«.
8. 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2023
Komen, dne 29. marca 2023
Župan 
Občine Komen
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti