Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1164. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 3666.

  
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP in 18/21), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 – ZUPJS, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21 – SZ-1E in 206/21 – ZDUPŠOP, 17/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 117/22 – ZZUOPD), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje 3. na redni seji dne 22. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17, 26/19, 108/20, 80/21 in 74/22) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja 
607,96 eurov,
– oddelku drugega starostnega obdobja 
455,15 eurov,
– starostno kombiniranem oddelku in oddelku od 3. do 4. leta 
489,96 eurov,
– razvojnem oddelku 
1.220,56 eurov.
(2) Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 482,30 eurov in na otroka v oddelku drugega starostnega obdobja 359,99 eurov mesečno.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena dveh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici Celje znaša 6.609,82 eurov mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 6.471,82 eurov.«.
3. člen 
V 5. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 51,44 eurov.«.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2023.
Št. 602-3/2018
Celje, dne 22. marca 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti