Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023

Kazalo

867. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora RS53.vo, stran 2873.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 8. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora RS53.vo 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v preglednici enot urejanja prostora (EUP) v 100. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19, 20/22 in 23/22 – popr.; v nadaljevanju OPN), ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 909/3, k.o. 1393 – Studenec.
2. člen 
V preglednici EUP, ki je sestavni del OPN, se za enoto urejanja prostora RS53.vo, poleg obstoječih prostorsko izvedbenih pogojev, določi odstopanje oziroma dodatni prostorsko izvedbeni pogoji ter doda stavek, ki se glasi:
»Na zemljišču s parcelno številko 909/3, k.o. 1393 – Studenec, je ob obstoječem pokopališču dopustna tudi gradnja nove pokopališke stavbe (poslovilne vežice) ali prizidava, rekonstrukcija obstoječe.«.
3. člen 
(1) Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz enote urejanja prostora na katerega se individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev nanaša.
(2) Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3150.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0003/2022
Sevnica, dne 9. marca 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina