Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023

Kazalo

866. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora TR14.od, stran 2872.

  
Na podlagi prve alineje 134. člena, 135. in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 8. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora TR14.od 
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča s parc. št. 236, k.o. 1369 – Trnovec.
2. člen 
(1) Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poselitve (A), katere izvorna površina znaša 2,652,78 m², za 530,56 m², kar predstavlja manj kot 20 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve v enoti TR14.od.
(2) Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike ter velikosti območja stavbnega zemljišča, ki je določen in prikazan v grafičnem delu elaborata lokacijske preveritve.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3149.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0009/2022
Sevnica, dne 9. marca 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost