Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

801. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana, stran 2087.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 9. 3. 2023 sprejel
S P R E M E M B E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Sežana 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 90/21) se v 57. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Odbor za kulturo, šolstvo in šport ima sedem članov.«
2. člen 
V 59. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Odbor za gospodarske dejavnosti in premoženjske zadeve ima sedem članov.«
3. člen 
V 61. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Odbor za turizem ima sedem članov.«
4. člen 
V 64. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Odbor za regionalno in čezmejno sodelovanje ima sedem članov.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(1) Člani odborov iz 1., 2., 3. in 4. člena tega akta, ki so bili imenovani v odbore v skladu z dosedanjo ureditvijo, nadaljujejo s svojim delom.
(2) Občinski svet mora nove člane odborov iz 1., 2., 3. in 4. člena tega akta imenovati najpozneje v 60 dneh od dneva uveljavitve teh sprememb poslovnika.
6. člen 
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2023-4
Sežana, dne 9. marca 2023
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti