Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče, stran 2083.

  
Na podlagi 2., 9., 18. in 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 2/06 – UPB, 6/13 in 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 3. redni seji dne 2. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče 
1. člen 
V Odloku o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2011, Uradni list RS, št. 159/21) se tretji odstavek 10. člena spremeni in se po novem glasi:
»Odgovorni urednik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je občan Občine Velike Lašče
– dobro pozna občino, življenje in delo v njej,
– ni predstavnik politične stranke ali liste na lokalnem nivoju,
– ima vsaj VI. stopnjo izobrazbe,
– ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja novinarstva oziroma medijev,
– izpolnjuje splošne pogoje za odgovornega urednika, opredeljene v Zakonu o medijih.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0004/2023-1
Velike Lašče, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti